http://v-s-j.dk/files/8314/9115/9459/um_Medlemsblad_Marts_2017_-_Nr_1_1.pdf
Du er her. v-s-j.dk > Nyheder

Amerikansk skarveand - skyd den, frys den!


Skyder du en skarveand, så gem den. Miljøstyrelsen vil nemlig gerne bruge nogle eksemplarer til brug i et informationsmateriale om invasive arter.

Millionbeløb øremærkes til naturaktiviteter i 2020


Projekt Vores Natur uddeler 6 millioner kroner til lokale foreninger til naturaktiviteter for alle. Det er en oplagt og afmystificerende mulighed for jagtforeningerne.

Husk debatmøderne om strukturen i DJ


Som tidligere annonceret er Strukturudvalget klar til at fremlægge forslag til en ny organisationsstruktur, og inviterer til debat rundt om i landet. (Gen)læs forslaget her.

Jægernes juleaften – andejagten er gået ind


For land- og strandjægere med hang til jagt på svømmeænder og gæs er den 1. september at sidestille med juleaften for børn og barnlige sjæle – således også for tre jagtkammerater på Isefjorden.

Sådan fjerner du kronhjortens fortænder


En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og videnindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund igangsat en frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.